اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن همراه :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
  • صفحات اجتماعی :
توضیحات
صلاحیت کارشناسی: - ارزیابی دام و محصولات دامی - تعیین و ارزیابی خسارت وارده به تاسیسات نگهداری دام - دامپروری شامل گوسفنداری، گاوداری، مرغداری و شیلات و امور تغذیه آنها و ارزیابی تاسیسات واحد مربوطه - ارزیابی و تشخیص انواع پوست و چرم -رسیدگی به اختلاف فیمابین کارفرمایان، مهندسین مشاور و پیمانکاران در امور تخصصی دام و طیور