دورادو

ما دورادو هستیم، حسابداری و مدیریت کسب و کار را برایتان آسان و بی دردسر میکنیم.

مشاوره مدیریت سیستم مالی
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
توضیحات
با کمترین حضور فیزیکی در محل کار شما اطلاعات و اسناد مالی را جمع آوری و ثبت میکنیم. پایان هر ماه گزارش دقیق و جامع از سود، فروش، انبارداری و بایگانی اسناد دسته بندی شده را تحویل بگیرید، با مشاهده امور مالی خود به درک بهتری برسید و با اصلاح مدل تجاری خود پیشرفت کنید.