کوتوال

انجام مطالعات و ارائه خدمات مشاوره فنی و مهندسی مربوط به کلیه پروژه های ساختمانی، معماری، شهرسازی سال ثبت 1356

مهندسین مشاور
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
  • کد پستی :
  • صفحات اجتماعی :
توضیحات
خدمات فاز یک، دو، سه از قبیل ارائه خدمات و مطالعات در مراحل شناسایی، توجیه فنی و اقتصادی طرح ها، تهیه نقشه ها و اسناد و مدارک و مشخصات اجرایی طرح ها، نظارت بر حسن اجرا و انجام خدمات مشاوره ای مربوط به دوره بهره برداری و نگهداری طرح ها.
خدمات و محصولات