مشهد، رازی غربی، جنب آزمایشگاه مرکزی جهاددانشگاهی

دکتر سیدامیر طاهری

0 (0 نظر)

شنبه تا سه شنبه بین ساعت 3 تا 9 شب چهارشنبه 9 صبح تا 3 بعداز ظهر

تهران، منطقه 3، محله زرگنده، شریعتی، تقاطع خیابان دستگردی (ظفر)، ساختمان پزشکان ظفر