بهترین کلینیک هپاتیت

دکتر سیدامیر طاهری

شنبه تا سه شنبه بین ساعت 3 تا 9 شب چهارشنبه 9 صبح تا 3 بعداز ظهر

تهران، منطقه 3، محله زرگنده، شریعتی، تقاطع خیابان دستگردی (ظفر)، ساختمان پزشکان ظفر

مشهد، رازی غربی، جنب آزمایشگاه مرکزی جهاددانشگاهی

عبارات پیشنهادی متناسب با جستجو: