بهترین کلینیک اختلالات خواب

تماس تلفنی با دکتر خسرو صادق نیت دکتر خسرو صادق نیت

(0 نظر)
کلینیک اختلالات خواب

تست پلی سومنوگرافی شبانه (تست خواب): هدف از این تست تشخیص مراحل مختلف خواب (شامل میزان خواب های سبک، عمیق و رویا و زمان وقوع آنها) و اتفاقات غیر طبیعی...

تهران، منطقه 2، کوی نصر (گیشا)، علیالی (پیروزی) غربی، پلاک 77، طبقه پنجم

تماس با این کسب و کار

تماس تلفنی با کلینیک خواب ابن سینا کلینیک خواب ابن سینا

(0 نظر)
کلینیک اختلالات خواب

مشهد، م. آزادی، پردیس دانشگاه، دانشکده پزشکی، گروه طب کار

تماس با این کسب و کار

تماس تلفنی با کلینیک اختلالات خواب رویا کلینیک اختلالات خواب رویا

(0 نظر)
کلینیک اختلالات خواب

مشهد، پرستار، بین پرستار 3 و 5، ساختمان پرستار، طبقه اول

تماس با این کسب و کار