بهترین کلینیک اختلالات خواب

کلینیک اختلالات خواب رویا

کلینیک اختلالات خواب

کلینیک خواب ابن سینا

کلینیک اختلالات خواب
مشهد، م. آزادی، پردیس دانشگاه، دانشکده پزشکی، گروه طب کار
تماس با کلینیک خواب ابن سینا

دکتر خسرو صادق نیت

کلینیک اختلالات خواب

تست پلی سومنوگرافی شبانه (تست خواب): هدف از این تست تشخیص مراحل مختلف خواب (شامل میزان خواب های سبک، عمیق و رویا و زمان وقوع آنها) و اتفاقات غیر طبیعی...

تهران، منطقه 2، کوی نصر (گیشا)، علیالی (پیروزی) غربی، پلاک 77، طبقه پنجم
تماس با دکتر خسرو صادق نیت