کشتارگاه

خرم آباد، ماسور، جنب بانک صادرات

همدان، فامنین، نرسیده به روستای جهان آباد

بوشهر، چاه کوتاه، کشتارگاه صنعتی دام چاهکوتاه

اراک، جاده تهران، کیلومتر 7، شهرک صنعتی حاجی آباد

سمنان، جاده تهران، کیلومتر 7، جاده بیابانک

قزوین، جاده رشت، سه راه دولت آباد، بعد از روستای بشر، سمت راست

خوزستان، دزفول، 45 متری بلوار مقاومت، نبش خیابان مقاومت 14، جنب بیمه ایران، ط. اول

مشهد، جاده فریمان، کیلومتر 20، روستای تپه سلام