کشتارگاه در شهر مشهد

  • در شهر مشهد

مشهد، جاده فریمان، کیلومتر 20، روستای تپه سلام