کشتارگاه در شهر اصفهان

  • در شهر اصفهان

مانا مرغ

کشتارگاه ، مرغ منجمد ، ران مرغ ، سینه مرغ ، مرغ گوشتی ، پا مرغ

اصفهان، جی، سه راه شهید رجایی، ساختمان کیا، ط. 1