یگان انتظامی اراک

5.0 (1 نظر)
پلیس راه آهن
086-32152424
اراک، میدان 4 سرباز، میدان راه آهن، جنب ساختمان اداره کل راه آهن اراک
تماس با یگان انتظامی اراک

یگان انتظامی تهران

پلیس راه آهن
021-55123352
تهران، منطقه 16، محله جوادیه، م. راه آهن، جنب انبار توشه راه آهن، پلیس راه آهن تهران
تماس با یگان انتظامی تهران

پاسگاه آباده

پلیس راه آهن
071-2283536

پاسگاه آزادوار

پلیس راه آهن
051-5734240 023-3302621
خراسان رضوی، جغتای، آزادوار، ایستگاه راه آهن آزادوار
تماس با پاسگاه آزادوار

پاسگاه ازنا

پلیس راه آهن
066-4223013

پاسگاه اسلام شهر

پلیس راه آهن
021-55123607
تهران، اسلامشهر، باغ نرده، خیابان ایستگاه راه آهن
تماس با پاسگاه اسلام شهر

پاسگاه بابکان

پلیس راه آهن
041-4492848
آذربایجان غربی، سلماس، ایستگاه راه آهن بابکان
تماس با پاسگاه بابکان

پاسگاه بافق

پلیس راه آهن
035-4224106

پاسگاه بندر امام

پلیس راه آهن
061-2294235
خوزستان، بندر ماهشهر، بندر امام خمینی، پاسگاه راه آهن بندر امام
تماس با پاسگاه بندر امام

پاسگاه بندرعباس

پلیس راه آهن
076-2172426

پاسگاه بیشه

پلیس راه آهن
066-4292088
لرستان، دورود، بیشه، ایستگاه راه آهن بیشه
تماس با پاسگاه بیشه

پاسگاه پل شمالی

پلیس راه آهن
044-5251450
آذربایجان غربی، خوی، قطور، ضلع شمالی پل قطور
تماس با پاسگاه پل شمالی

پاسگاه تبریز

پلیس راه آهن
041-4492633
تبریز، ایستگاه راه آهن تبریز، فاصله ریلی از ایستگاه راه آهن تهران کیلومتر 855
تماس با پاسگاه تبریز

پاسگاه تربت حیدریه

پلیس راه آهن
051-2003221
خراسان رضوی، تربت حیدریه، جاده دولت آباد، کیلومتر 8
تماس با پاسگاه تربت حیدریه

پاسگاه تنگ 7

پلیس راه آهن
066-4292080

پاسگاه جلفا

پلیس راه آهن
041-4492827
تبریز، جلفا، ایستگاه راه آهن جلفا، فاصله ریلی از ایستگاه راه آهن تهران کیلومتر 882
تماس با پاسگاه جلفا

پاسگاه چمسنگر

پلیس راه آهن
066-4292086

پاسگاه حمید

پلیس راه آهن
061-3122099