صنایع پرس سازی نجفی

eyJFbnRpdHlJZCI6NTc4NzYxLCJBZHZJZCI6NjI0MjYwfQ== دکتر حامد زمانی -آندوسکوپی کولونسکوپی ،فیبرو اسکن

آرین کنترل محور

دنیای پرس

سعادت

حسین قنبری

صنعت پرس رضایی

پارس پرس تکنیک

الماس پرس

آریا مقدم

شرکت رابط صنعت

شرکت فنی مهندسی رایان پرس پارسا

صابری

شرکت اقدام پیشه خاوران (خدمات بورینگ کاری)

تکنو هیدرولیک

تکنوماشین

میقانی

مقدم

اصفهان پرس

پرس فیم

عبدالملکی

دسته بندی مشاغل
منو