پخش کفش

لیان - شعبه 1

پخش کفش ، تولید کفش ، کفش طبی ، کفش شیما ، کفش ورزشی

تهران، منطقه 12، محله بازار، 15 خرداد، بازار بزرگ، بازار چهارسوق بزرگ، روبروی بانک صنعت و معدن، پ. 83

تهران، منطقه 12، محله هرندی، مولوی، نرسیده به میدان محمدیه (اعدام)، ک. اکبری، ک. پوراله وردی، پ. 25

تهران، منطقه 12، محله بازار، خیام، بازار پاچنار، ک. سیدولی، پاساژ وحید، ط. زیرزمین، پ. 4

عدالت

پخش کفش

تبریز، دارایی، پاساژ بزرگ چرم و کفش، ط. همکف، واحد 41

آشتیانی

پخش کفش

تهران، منطقه 12، محله بازار، 15 خرداد، بازار بزرگ، بازار کویتی ها، پ. 31

آشتیانی

پخش کفش

تهران، منطقه 12، محله بازار، خیام، پاچنار، ک. سیدولی، پاساژ کمالی، پ. 1/23

امیر حمزه

پخش کفش

تهران، منطقه 12، محله بازار، 15 خرداد، بازار بزرگ، چهارسوق بزرگ، ساختمان گلپا، واحد 15

پاتریس

پخش کفش

تهران، منطقه 12، محله بازار، 15 خرداد، ک. سیدولی، بازار توتون فروش ها، سرای اعظم، پ. 14 و 15 1

پاناز

پخش کفش

تهران، منطقه 12، محله بهارستان، جمهوری، خ. صف، پاساژ امین، ط. اول، پ. 50

پایتخت

پخش کفش

تهران، منطقه 12، محله فردوسی ، انقلاب، بین میدان فردوسی و لاله زار نو، ساختمان الوند، ط. اول، واحد 22

ثامن

پخش کفش

تهران، منطقه 12، محله بازار، 15 خرداد، ک. سیدولی، بازار توتون فروش ها، سرای اعظم، پ. 148

حمید

پخش کفش ، کفش بچه گانه

تهران، منطقه 12، محله بهارستان، سعدی، ک. جابرزاده، پاساژ شیرازی، طبقه همکف، پ. 25 و 27

رحیمی

پخش کفش

تهران، منطقه 12، محله بازار، 15 خرداد، بازار بزرگ، ک. سیدولی، بازار توتون فروش ها، سرای اعظم، پ. 19

رضایی

پخش کفش ، فروش کفش ، دمپایی

تهران، منطقه 12، محله بازار، 15 خرداد، بازار بزرگ، روبروی سرای سیدمحسن، پ. 255

زین سازه

پخش کفش ، فروش کیف و کفش ، فروش کیف و چمدان

تهران، منطقه 12، محله بازار، خیام، بازار پاچنار، ک. سیدولی، پاساژ وحید، طبقه همکف، واحد 1/3

سبزپوشان

پخش کفش

تهران، منطقه 12، محله بازار، خیام، بازار پاچنار، ک. سیدولی، پاساژ وحید، طبقه همکف، واحد 16

ستایش

پخش کفش

تهران، منطقه 12، محله بهارستان، سعدی، پاساژ شیرازی ها، طبقه همکف، پ. 7

سحر

پخش کفش ، تولید کفش

تهران، منطقه 12، محله بازار، خیام، بازار پاچنار، ک. سیدولی، پاساژ وحید، طبقه همکف، واحد 2/3

سعید

پخش کفش

تهران، منطقه 12، محله فردوسی ، چهارراه استانبول، پاساژ کویتی ها، ط. اول، پ. 104

سعیدا

پخش کفش

تهران، منطقه 12، محله فردوسی ، چهارراه استانبول، پاساژ کویتی ها، ط. دوم، پ. 209

سعیدی نژاد

پخش کفش

تهران، منطقه 12، محله بازار، 15 خرداد، بازار بزرگ، چهارسوق بزرگ، پاساژ قیصر، پ. 27

سینا

پخش کفش

تهران، منطقه 12، محله بازار، 15 خرداد، بازار بزرگ، بازار چهارسوق بزرگ، نبش سرای شیخ جعفری، پ. 50

تهران، منطقه 6، محله ایرانشهر، مفتح (روزولت) جنوبی، نرسیده به میدان 7 تیر، ک. طهمورث، پ. 3

شکارچی

پخش کفش

تهران، منطقه 12، محله بازار، 15 خرداد، ک. سیدولی، بازار توتون فروش ها، سرای اعظم، پ. 4

شهیدی

پخش کفش

تهران، منطقه 12، محله بازار، خیام، پاچنار، ک. سیدولی، پاساژ کمالی، پ. 1/25