پایانه سفر

سازمان هواپیمایی کشوری

پایانه سفر ، وزارت راه و شهرسازی

تهران، منطقه 9، م. آزادی، خ. معراج

ترمینال غرب

پایانه سفر

تهران، منطقه 5، بزرگراه جناح، خ. برادران رحمانی

میهن نور آریا آذرشهر

پایانه سفر ، شرکت مسافربری

آذربایجان شرقی، آذرشهر، امام، پایانه مسافربری

ترمینال جنوب

پایانه سفر

تهران، منطقه 16، بزرگراه بعثت، ترمینال جنوب

تهران، منطقه 13، دماوند، نرسیده به سه راه تهرانپارس، ترمینال شرق

تهران، منطقه 16، خزانه بخارایی، خ. مرسلی، ساختمان ترمینال

پایانه کاوه

پایانه سفر

ایستگاه راه آهن تهران

پایانه سفر ، آثار باستانی و بنای تاریخی ، ایستگاه راه آهن

تهران، منطقه 16، م. راه آهن

تهران، رباط کریم، جاده تهران قم، 30 کیلومتر، فرودگاه بین المللی امام خمینی

پایانه ایستگاه کلات

پایانه سفر ، پایانه

مشهد، خواجه ربیع اول، بلوار بهمن

اصفهان، م. آزادی، خ. هزار جریب، ۵ کیلومتری جاده شیراز، روبروی سپاهان شهر

پایانه ایران پیما

پایانه سفر

مشهد، راسته نوغان

پایانه جی

پایانه سفر

اصفهان، فلکه احمد آباد، خ. جی، خ. همدانیان

مشهد، م. بارضویی

پایانه صفه

پایانه سفر

اصفهان، آزادی، ابتدای هزار جریب