پایانه سفر

تهران، منطقه 5، محله آپادانا، بزرگراه جناح، خیابان برادران رحمانی

تهران، منطقه 16، محله باغ آذری، بزرگراه بعثت، ترمینال جنوب

تهران، منطقه 13، محله آشتیانی، دماوند، نرسیده به سه راه تهرانپارس، ترمینال شرق

تهران، منطقه 16، محله باغ آذری، خزانه بخارایی، خیابان مرسلی، ساختمان ترمینال

تهران، رباط کریم، جاده تهران قم، 30 کیلومتر، فرودگاه بین المللی امام خمینی

اصفهان، م. آزادی، خیابان هزار جریب، ۵ کیلومتری جاده شیراز، روبروی سپاهان شهر

اصفهان، فلکه احمد آباد، خیابان جی، خیابان همدانیان