پایانه تاکسیرانی در محله کاووسیه

  • در محله کاووسیه

پایانه تاکسیرانی ونک

پایانه تاکسیرانی

تهران، منطقه 3، محله کاووسیه، ضلع غربی میدان ونک