پایانه تاکسیرانی در محله طرشت

  • در محله طرشت

پایانه تاکسیرانی شهیدنظری

پایانه تاکسیرانی

تهران، منطقه 2، محله طرشت، بزرگراه جناح، ابتدای رینگ خروجی میدان آزادی