پایانه تاکسیرانی در محله راه آهن

  • در محله راه آهن

پایانه تاکسیرانی و اتوبوسرانی معین

پایانه تاکسیرانی ، پایانه اتوبوسرانی درون شهری

تهران، منطقه 11، محله راه آهن، میدان راه آهن، پشت پارکینگ طبقاتی کرمانیان