پایانه تاکسیرانی در محله خواجه نصیر

  • در محله خواجه نصیر

پایانه تاکسیرانی روشندلان

پایانه تاکسیرانی

تهران، منطقه 7، محله خواجه نصیر، پیچ شمیران، زیر پل روشندلان