پایانه تاکسیرانی در محله باغ آذری

  • در محله باغ آذری

پایانه تاکسیرانی رضویه

پایانه تاکسیرانی

تهران، منطقه 16، محله باغ آذری، ضلع غربی ترمینال جنوب

پایانه تاکسیرانی سترک

پایانه تاکسیرانی

تهران، منطقه 16، محله باغ آذری، ضلع جنوب غربی ترمینال جنوب

پایانه تاکسیرانی شوش

پایانه تاکسیرانی

تهران، منطقه 16، محله باغ آذری، میدان شوش