وزارت نفت

eyJFbnRpdHlJZCI6NTc4NzYxLCJBZHZJZCI6NjI0MjYwfQ== دکتر حامد زمانی -آندوسکوپی کولونسکوپی ،فیبرو اسکن

سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران - منطقه خراسان رضوی

5.0 (2 نظر)

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران

وزارت نفت - اداره کل بازرسی و پاسخگویی به شکایات

4.0 (17 نظر)

شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه خراسان شمالی

5.0 (1 نظر)

شرکت ملی گاز ایران - ساختمان مرکزی

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران - دفتر مرکزی

هسته گزینش عسلویه

5.0 (1 نظر)

شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران

شرکت ملی نفت ایران

صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت

موسسه مطالعات بین المللی انرژی وزارت نفت

شرکت پالایش نفت آبادان

شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی

مدیریت اکتشاف نفت

شرکت گاز استان خراسان رضوی

شرکت ملی پخش نفت (کارت هوشمند)

شرکت ملی گاز استان تهران

شرکت نفت - مرکزی هشتم

هسته گزینش شرکت ملی صنایع پتروشیمی

هسته گزینش شرکت ملی نفت

دسته بندی مشاغل
منو