وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

eyJFbnRpdHlJZCI6NTc4NzYxLCJBZHZJZCI6NjI0MjYwfQ== دکتر حامد زمانی -آندوسکوپی کولونسکوپی ،فیبرو اسکن

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - مرکز تبلیغات و اطلاع رسانی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی

معاونت مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - حوزه وزارتی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایت

اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بشرویه

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان درمیان

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان درمیان

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران

معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - اداره کل حراست

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - معاونت امور هنری

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - معاونت حقوقی و امور مجلس

وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی - معاونت قرآن و عترت

سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)

5.0 (1 نظر)

پایگاه خبری جامعه اصناف سینمای ایران

بنیاد ملی بازی های رایانه ای

اداره اوقاف و امور خیریه غرب تهران

4.5 (1 نظر)

اداره کل ارشاد شهرستان تهران

انجمن سینمای جوانان ایران - ستادمرکز

دسته بندی مشاغل
منو