وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

تهران، منطقه 5، محله آپادانا، بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج)، جنب فروشگاه رفاه نیروی انتظامی

تهران، منطقه 7، بزرگراه رسالت، پل سیدخندان، خیابان کابلی (دبستان)، ساختمان وزارت دفاع

تهران، منطقه 4، میدان رسالت، انتهای خیابان نیرو دریایی، ستاد نیروی دریایی

تهران، منطقه 6، فاطمی، خیابان اعتمادزاده، روبروی سفارتخانه پاکستان