وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
021-23833
تهران، منطقه 7، بزرگراه رسالت، پل سیدخندان، خیابان کابلی (دبستان)، ساختمان وزارت دفاع
تماس با سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح

ستاد مرکزی نیروی دریایی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
021-73952000 021-73953469
تهران، منطقه 4، میدان رسالت، انتهای خیابان نیرو دریایی، ستاد نیروی دریایی
تماس با ستاد مرکزی نیروی دریایی

ستاد مرکزی نیروی زمینی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
021-22288034 021-22488930 021-22455011 021-22455012 021-22455013 021-22455014 021-22455015 021-22455016 021-22455017 021-22455018 021-22455019 021-22455020 021-22455021 021-22455022 021-22455023 021-22455024 021-22455025 021-22455026 021-22455027 021-22455028 021-22455029 021-22455030

اداره بازنشستگی نیروهای مسلح - مرکز و جنوب تهران

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
021-66708098 021-66706091 021-66706092 021-66706093 021-66706094

ستاد فرماندهی نیروی هوایی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
021-33347001 021-33347002 021-33347003 021-33347004 021-33347005

صنایع هواپیمایی ایران

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
021-64521

ستاد نیرو هوایی - فرماندهی پشتیبانی مرکز نهاجا

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
021-33346001 021-33346002 021-33346003 021-33346004 021-33346005 021-33347001 021-33347002 021-33347003 021-33347004 021-33347005

کانون بازنشستگان نیروی های مسلح

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
021-66940351 021-66940352 021-66428120
تهران، منطقه 6، فاطمی، خیابان اعتمادزاده، روبروی سفارتخانه پاکستان
تماس با کانون بازنشستگان نیروی های مسلح

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
021-26127024 021-26127025 021-26127026 021-26127027 021-22801843 021-22801844 021-22801845 021-22801846

دژبان کل ناجا

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
021-44655232
تهران، منطقه 5، محله آپادانا، بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج)، جنب فروشگاه رفاه نیروی انتظامی
تماس با دژبان کل ناجا

سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
021-88405484 021-88408088 021-88400111 021-88400112 021-88400113
تهران، منطقه 7، خیابان شریعتی، خیابان معلم، ساختمان سپهر، طبقه سوم
تماس با سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح