وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

ستاد فرماندهی نیروی هوایی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

ستاد مرکزی نیروی دریایی

0.5 (1 نظر)
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
تهران، منطقه 4، میدان رسالت، انتهای خیابان نیرو دریایی، ستاد نیروی دریایی
تماس با ستاد مرکزی نیروی دریایی

کانون بازنشستگان نیروی های مسلح

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
تهران، منطقه 6، فاطمی، خیابان اعتمادزاده، روبروی سفارتخانه پاکستان
تماس با کانون بازنشستگان نیروی های مسلح

سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح

5.0 (1 نظر)
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
تهران، منطقه 7، بزرگراه رسالت، پل سیدخندان، خیابان کابلی (دبستان)، ساختمان وزارت دفاع
تماس با سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح

صنایع هواپیمایی ایران

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
تهران، منطقه 7، خیابان شریعتی، خیابان معلم، ساختمان سپهر، طبقه سوم
تماس با سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

دژبان کل ناجا

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
تهران، منطقه 5، محله آپادانا، بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج)، جنب فروشگاه رفاه نیروی انتظامی
تماس با دژبان کل ناجا

ستاد مرکزی نیروی زمینی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح