بانک چشم جمهوری اسلامی ایران (اهدا قرنیه)

5.0 (3 نظر)
eyJFbnRpdHlJZCI6NTc4NzYxLCJBZHZJZCI6NjI0MjYwfQ== دکتر حامد زمانی -آندوسکوپی کولونسکوپی ،فیبرو اسکن

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

5.0 (1 نظر)

سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران

1.0 (1 نظر)

اداره کل انتقال خون استان تهران

اداره کل بیمه سلامت استان تهران

انستیتو پاستور ایران

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی - معاونت آموزشی

0.5 (1 نظر)

اداره کل آزمایشگاه کنترل دارو غذا

اداره کل انتقال خون استان آذربایجان شرقی

4.5 (1 نظر)

اداره کل انتقال خون استان قزوین

4.5 (1 نظر)

اداره کل بیمه سلامت آبادان

5.0 (1 نظر)

اداره کل بیمه سلامت استان خراسان رضوی

2.5 (1 نظر)

اداره کل بیمه سلامت امیدیه

5.0 (1 نظر)

اداره کل بیمه سلامت دهگلان

5.0 (1 نظر)

سازمان انتقال خون ایران

معاونت توسعه و مدیریت و منابع وزارت بهداشت و درمان

5.0 (1 نظر)

اداره کل انتقال خون استان لرستان

0.5 (1 نظر)

سازمان بیمه سلامت ایران

مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی

معاونت غذا و دارو قم

1.0 (1 نظر)

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی - معاونت فرهنگی و دانشجویی

اداره کل بیمه سلامت استان قم

اداره کل بیمه سلامت نیشابور

3.5 (3 نظر)

بهزیستی - دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد

سازمان انتقال خون ایران - دفتر کنترل کیفی

دسته بندی مشاغل
منو