وزارت امور خارجه

تهران، منطقه 1، محله دزاشیب، خیابان باهنر (نیاوران)، خیابان آقایی، کوچه مینا، پلاک 12

تهران، منطقه 11، محله شیخ هادی، امام خمینی، بعد از میدان حسن آباد، خیابان شیخ هادی، پلاک 6

تهران، منطقه 1، محله دزاشیب، باهنر (نیاوران)، نرسیده به خیابان بازدار (کامرانیه)، خیابان آقایی

تهران، منطقه 12، محله فردوسی ، م. امام خمینی، نرسیده به خیابان 30 تیر، سردر باغ ملی

تهران، منطقه 1، باهنر (نیاوران)، خیابان آقایی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزات امور خارجه

تهران، منطقه 1، باهنر (نیاوران)، خیابان آقایی، معاونت آموزش و پژوهش وزارت امور خارجه