وزارت امور خارجه

وزارت امور خارجه - دانشکده روابط بین الملل

وزارت امور خارجه ، دانشگاه

تهران، منطقه 1، محله دزاشیب، خیابان باهنر (نیاوران)، خیابان آقایی، کوچه مینا، پلاک 12

اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور

وزارت امور خارجه ، دفتر ثبت احوال

تهران، منطقه 11، محله شیخ هادی، امام خمینی، بعد از میدان حسن آباد، خ. شیخ هادی، پ. 6

تهران، منطقه 1، محله دزاشیب، باهنر (نیاوران)، نرسیده به خیابان بازدار (کامرانیه)، خ. آقایی

وزارت امور خارجه

وزارت امور خارجه

تهران، منطقه 12، محله فردوسی ، م. امام خمینی، نرسیده به خیابان 30 تیر، سردر باغ ملی

تهران، منطقه 1، باهنر (نیاوران)، خ. آقایی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزات امور خارجه

تهران، منطقه 1، باهنر (نیاوران)، خ. آقایی، معاونت آموزش و پژوهش وزارت امور خارجه

مشهد، ابن سینا، نبش ابن سینا 19