وزارت امور خارجه

وزارت امور خارجه
021-61151
تهران، منطقه 12، محله فردوسی ، میدان امام خمینی، نرسیده به خیابان 30 تیر، سردر باغ ملی
تماس با وزارت امور خارجه

اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور

وزارت امور خارجه، دفتر ثبت احوال
021-60902550 021-66700307
تهران، منطقه 11، محله شیخ هادی، خیابان امام خمینی، بعد از میدان حسن آباد، خیابان شیخ هادی، پلاک 6
تماس با اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور

وزارت امور خارجه - دانشکده روابط بین الملل

وزارت امور خارجه، دانشگاه
021-22804478 021-22802650 021-22802651

آموزش و پژوهش بین المللی وزارت امور خارجه

وزارت امور خارجه
021-22802671 021-22802672 021-22802673 021-22802674 021-22802675
تهران، منطقه 1، محله دزاشیب، باهنر (نیاوران)، نرسیده به خیابان بازدار (کامرانیه)، خیابان آقایی
تماس با آموزش و پژوهش بین المللی وزارت امور خارجه

ثبت احوال خارج از کشور

وزارت امور خارجه
021-60902533
تهران، منطقه 11، محله شیخ هادی، خیابان امام خمینی، بعد از میدان حسن آباد، خیابان شیخ هادی، پلاک 6
تماس با ثبت احوال خارج از کشور

اداره کل آموزش و توسعه نیروی انسانی

وزارت امور خارجه
021-22803680 021-22803681 021-22803682
تهران، منطقه 1، باهنر (نیاوران)، خیابان آقایی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزات امور خارجه
تماس با اداره کل آموزش و توسعه نیروی انسانی

وزارت امور خارجه - سازمان ایرانی مجامع بین المللی

وزارت امور خارجه
021-22802671 021-22802672 021-22802673 021-22802674 021-22802675
تهران، منطقه 1، خیابان باهنر (نیاوران)، خیابان آقایی، معاونت آموزش و پژوهش وزارت امور خارجه
تماس با وزارت امور خارجه - سازمان ایرانی مجامع بین المللی

خدمات و محصولات مرتبط با این جستجو: