وزارت امور خارجه

اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور

وزارت امور خارجه ، دفتر ثبت احوال

تهران، منطقه 11، محله شیخ هادی، امام خمینی، بعد از میدان حسن آباد، خ. شیخ هادی، پ. 6

وزارت امور خارجه - دانشکده روابط بین الملل

وزارت امور خارجه ، دانشگاه

تهران، منطقه 1، محله دزاشیب، باهنر (نیاوران)، خ. آقایی، ک. مینا، پ. 12

تهران، منطقه 1، محله دزاشیب، باهنر (نیاوران)، نرسیده به خیابان بازدار (کامرانیه)، خ. آقایی

وزارت امور خارجه

وزارت امور خارجه

تهران، منطقه 12، محله فردوسی ، م. امام خمینی، نرسیده به خیابان 30 تیر، سردر باغ ملی

تهران، منطقه 1، محله دزاشیب، باهنر (نیاوران)، خ. آقایی

تهران، منطقه 1، باهنر (نیاوران)، خ. آقایی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزات امور خارجه

تهران، منطقه 1، باهنر (نیاوران)، خ. آقایی، معاونت آموزش و پژوهش وزارت امور خارجه

مشهد، ابن سینا، نبش ابن سینا 19