وزارت آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش
تهران، منطقه 6، خیابان قرنی، نرسیده به چهارراه سمیه، روبروی هتل مرمر
تماس با وزارت آموزش و پرورش
کرج، منطقه 8، میدان آزادگان، خیابان مطهری، کوی مدرس، جنب اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز
تماس با اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 کرج - ضمن خدمت
تهران، منطقه 4، محله مهران، میرداماد، خیابان مصدق (نفت) شمالی، کوچه چهارم، پلاک 8، ساختمان کوثر
تماس با پژوهش و نوآوری صنایع آموزشی
کرج، منطقه 1، عظیمیه، میدان استقلال (اسبی)، بلوار اقاقیا، میدان بعثت، خیابان سرو جنوبی، خیابان ارکیده، پلاک 40
تماس با اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 کرج - معاونت ابتدایی

سازمان نهضت سوادآموزی

وزارت آموزش و پرورش
تهران، منطقه 6، محله فاطمی، م. جهاد (فاطمی)، نبش خیابان هشت بهشت، کوچه اردشیر، ساختمان 113
تماس با سازمان نهضت سوادآموزی

خدمات و محصولات مرتبط با این جستجو: