نهضت سواد آموزی - شهریار

وزارت آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش
تهران، منطقه 6، خیابان قرنی، نرسیده به چهارراه سمیه، روبروی هتل مرمر
تماس با وزارت آموزش و پرورش
کرج، منطقه 8، میدان آزادگان، خیابان مطهری، کوی مدرس، جنب اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز
تماس با اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 کرج - ضمن خدمت
کرج، منطقه 1، عظیمیه، میدان استقلال (اسبی)، بلوار اقاقیا، میدان بعثت، خیابان سرو جنوبی، خیابان ارکیده، پلاک 40
تماس با اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 کرج - معاونت ابتدایی