ورق فلزی و صنعتی در شهر مشهد

  • در شهر مشهد

بازرگانی نجومی

ورق فلزی و صنعتی ، ورق آلومینیوم

ما در بازرگانی نسیم تجارت نجومی شرق، با هدف تعامل اقتصادی با کشورهای همسایه و خاور دور، در برنامه کوتاه مدت و میان مدت خود، صادرات به کشورهای ترکمنستا...

مشهد، منطقه 2، محله شهید مطهری، مطهری شمالی، بلوار هدایت، روبروی آتش نشانی

شرکت لوله و پروفیل توس همگام ثمنی

ورق فلزی و صنعتی ، لوله جداره چاه

مشهد، چاهشک، باغبان 1