بهترین هنرستان فنی پسرانه غیر دولتی در شهر کرج

  • در شهر کرج

مرآت (مکانیک خودرو، برق صنعتی، کامپیوتر)

هنرستان فنی پسرانه غیر دولتی

کرج، شاهین ویلا، خ. یکم غربی، پ. 112