بهترین هنرستان فنی پسرانه غیر دولتی در شهر مشهد

  • در شهر مشهد

هنرستان فنی دانش پرواز

هنرستان فنی پسرانه غیر دولتی

مشهد، حاشیه بلوار وکیل آباد، بین اقبال لاهوری و لادن (‌ بعد از اقبال، نرسیده به لادن )، پ. 1300

هنرستان فنی هما

هنرستان فنی پسرانه غیر دولتی

مشهد، بلوار وکیل آباد، هنرستان، بین هنرستان 31 و 33