هنرستان انفورماتیک تهران

eyJFbnRpdHlJZCI6NTc4NzYxLCJBZHZJZCI6NjI0MjYwfQ== دکتر حامد زمانی -آندوسکوپی کولونسکوپی ،فیبرو اسکن

پایگاه انقلاب (مکانیک خودرو و الکترونیک و برق)

هنرستان امام جعفر صادق

هنرستان دکتر چمران

مطهری

نظام مافی

شهیدسروندی (اتومکانیک و ساختمان)

حدید

راهیان قدس

قدس (ساخت و تولید و صنایع چوب و نقشه کشی و مکانیک خودرو)

شهیدقدوسی (تربیت بدنی)

شهدا (برق و الکترونیک)

جهاد (حسابداری و کامپیوتر)

فولادوند (الکترونیک و الکتروتکنیک و معماری)

هنرستان پسرانه شهدای شهریار

5.0 (1 نظر)

فیروز بهرام

شهیدمفتح

شهیدیارجانی

فیضیه (اتومکانیک خودرو و الکتروتکنیک و ساختمان)

قدمی

8 شهریور (برق و الکترونیک و الکتروتکنیک و مکانیک خودرو)

0.5 (1 نظر)

عصر انقلاب (ساخت تولید و نقشه کشی عمومی و برق)

حمزه سیدالشهدا (حسابداری و کامپیوتر)

علاقه مندان

5.0 (1 نظر)

هنرستان کمال الملک

آزادی (تراشکاری و مکانیک و برق و نقشه کشی)

دسته بندی مشاغل
منو