شرکت ایرانیان الکترونیک اهواز

5.0 (1 نظر)
eyJFbnRpdHlJZCI6NTc4NzYxLCJBZHZJZCI6NjI0MjYwfQ== دکتر حامد زمانی -آندوسکوپی کولونسکوپی ،فیبرو اسکن

شرکت سنگ نبشته هورامان

شرکت تکسا نیروی کرمان - دفتر مرکزی

نیکان فرآیند محافظ

شرکت کهربا توان

شرکت تکسا نیروی کرمان - شعبه تهران

شرکت فیرمکو

ویرا گاز سپهر سوخت

شرکت تکسا نیروی کرمان - کارخانه

رضا حسینی

شرکت توسعه صنایع تابان انرژی پاسارگاد

شرکت پترو پالایش پرگاس - دفتر تهران

گروه پترو صنعت جنوب - دفتر شیراز

شرکت شیدآرین تهران

شرکت تعمیراتی نیروگاهی ایران (مپنا)

گروه چاکو

شرکت پترو پالایش پرگاس - دفتر مرکزی

شرکت تیم

شرکت شرکت راهبران صنعت پویا

شرکت ساماندهان نو اندیش

گروه پترو صنعت جنوب - دفتر تهران

شرکت همکار توربین

شرکت برنا تهویه طوس

دسته بندی مشاغل
منو