آسیا مس

eyJFbnRpdHlJZCI6NTc4NzYxLCJBZHZJZCI6NjI0MjYwfQ== دکتر حامد زمانی -آندوسکوپی کولونسکوپی ،فیبرو اسکن

صامکو

شرکت مسبار کاوه - دفتر مرکزی

شرکت آذر مهر آلیش (ذوب ریزان)

ماشین سازی مثلث

شرکت مسبار کاوه - کارخانه

آسیبا و خرد کننده های صنعتی مالک

اکسیر سازان مذاب

قره داغی

شرکت مس گستر

شرکت مس رادکوهرنگ

کانی مس

دسته بندی مشاغل
منو