نوار مغز در شهر مشهد

  • در شهر مشهد

دکتر مجتبی کاهانی

نوار مغز ، متخصص مغز و اعصاب ، نوار عصب و عضله

مشهد، احمدآباد، محتشمی، ساختمان سینوهه، ط. اول

دکتر سمیرا امین زاده

نوار مغز ، متخصص مغز و اعصاب ، نوار عصب و عضله

مشهد، احمد آباد، قائم، نبش قائم ۱۸، ساختمان مغز و اعصاب شرق ایران، ط. اول