موزه مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

نهادها، سازمان ها و موسسات تابعه قوه مقننه، موزه، تحقیقات و پژوهش، اطلاع رسانی
تهران، منطقه 12، محله ایران، م. بهارستان، جنب مسجد مطهری، کتابخانه مجلس شورای اسلامی
تماس با موزه مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

اداره کل دیوان محاسبات استان تهران

نهادها، سازمان ها و موسسات تابعه قوه مقننه، سازمان ها و ادارات دولتی
تهران، منطقه 6، محله سنائی، خیابان قائم مقام فراهانی، نرسیده به میدان شعاع (طومانیان)، پلاک 96
تماس با اداره کل دیوان محاسبات استان تهران

مجلس شورای اسلامی

نهادها، سازمان ها و موسسات تابعه قوه مقننه، آثار باستانی و بنای تاریخی
تهران، منطقه 12، محله ایران، مجاهدین اسلام، نرسیده به میدان بهارستان
تماس با مجلس شورای اسلامی

دیوان محاسبات کشور

نهادها، سازمان ها و موسسات تابعه قوه مقننه
تهران، منطقه 3، م. ونک، خیابان برزیل شرقی، پلاک 2
تماس با دیوان محاسبات کشور

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

نهادها، سازمان ها و موسسات تابعه قوه مقننه
تهران، منطقه 6، قرنی، بالاتر از خیابان طالقانی خیابان شاداب، پلاک 131
تماس با مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)

نهادها، سازمان ها و موسسات تابعه قوه مقننه، خبرگزاری