موزه مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

نهادها، سازمان ها و موسسات تابعه قوه مقننه، موزه، تحقیقات و پژوهش، اطلاع رسانی
021-33126092 021-33130919 021-33130911 021-33130912 021-33130913 021-33130914 021-33130915 021-33130916 021-33130917 021-33130918
تهران، منطقه 12، محله ایران، م. بهارستان، جنب مسجد مطهری، کتابخانه مجلس شورای اسلامی
تماس با موزه مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

اداره کل دیوان محاسبات استان تهران

نهادها، سازمان ها و موسسات تابعه قوه مقننه، سازمان ها و ادارات دولتی
021-88302643 021-88302641 021-88301851
تهران، منطقه 6، محله سنائی، خیابان قائم مقام فراهانی، نرسیده به میدان شعاع (طومانیان)، پلاک 96
تماس با اداره کل دیوان محاسبات استان تهران

مجلس شورای اسلامی

نهادها، سازمان ها و موسسات تابعه قوه مقننه، آثار باستانی و بنای تاریخی
021-39931 021-39932523 021-39932529
تهران، منطقه 12، محله ایران، مجاهدین اسلام، نرسیده به میدان بهارستان
تماس با مجلس شورای اسلامی

دیوان محاسبات کشور

نهادها، سازمان ها و موسسات تابعه قوه مقننه
021-88889944 021-88889870 021-88889861 021-88889862 021-88889863 021-88889864 021-88889865 021-88889866 021-88889867 021-88889868 021-88889869
تهران، منطقه 3، م. ونک، خیابان برزیل شرقی، پلاک 2
تماس با دیوان محاسبات کشور

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

نهادها، سازمان ها و موسسات تابعه قوه مقننه
021-83356 021-83357111
تهران، منطقه 6، قرنی، بالاتر از خیابان طالقانی خیابان شاداب، پلاک 131
تماس با مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)

نهادها، سازمان ها و موسسات تابعه قوه مقننه، خبرگزاری
021-39932325