نرماله

شرکت عملیات حرارتی آبگون فلز پویا

نرماله ، تولید کوره صنعتی ، کوره القایی ، سخت کاری ، عملیات حرارتی ، مهندسی سطح ، سختکاری قطعات

عملیات حرارتی و مهندسی سطح کربوره کردن، نیتراته، کربو نیتروره، آستمپرینگ، مارتمپرینگ، تمپر و نرماله کردن قطعات تجهیزات: کوره نیتراسیون پلاسما - کوره...

تهران، شهریار، سه راه شهریار، بعد از شرکت ایران یاسا، شهرک صنعتی گلگون، خیابان چهارم شمالی، پلاک 20

سختکار صنعت سپاهان

نرماله ، تنش زدایی لوله های نفت و گاز ، سخت کاری ، عملیات حرارتی ، سختکاری حجمی ، سمانتاسیون

اصفهان، منطقه صنعتی کرسگان، خیابان صنعتگران، کوچه اتحاد