اروندرود

مهمانخانه
تهران، منطقه 12، محله پامنار، ناصرخسرو، کوچه خدابنده لو، پلاک 41
تماس با اروندرود

شهرکرد

مهمانخانه
تهران، منطقه 6، محله ولیعصر، ولی عصر، خیابان ولدی، پلاک 40
تماس با شهرکرد

چهلستون

مهمانخانه
تهران، منطقه 12، محله پامنار، امیرکبیر، خیابان بهناز، کوچه کتانه، پلاک 14
تماس با چهلستون

زنجان فیروزکوه

مهمانخانه
تهران، منطقه 11، محله راه آهن، شوش، نرسیده به میدان راه آهن، پلاک 695
تماس با زنجان فیروزکوه

خراسان

مهمانخانه
تهران، منطقه 15، محله طیب، خاوران، نرسیده به میدان خراسان، پلاک 1036
تماس با خراسان

فرد ایران نو

مهمانخانه
تهران، منطقه 11، محله قلمستان، قزوین، بعد از چهارراه ملک، پلاک 180
تماس با فرد ایران نو

مهمانپذیر کشاورز

مهمانخانه، میهمانسرای درجه ممتاز، مهمانپذیر، پانسیون، مسافرخانه، رزرو هتل

مهمانپذیر کشاورز در ابتدای بلوار کشاورز شهر تهران بنا شده است. این مهمانپذیر در سال 1340 ساخته شده و در سال 1394 مورد بازسازی قرار گرفته است. این هتل ...

تهران، منطقه 6، محله وصال شیرازی، میدان ولی عصر، نرسیده به بلوار کشاورز، نرسیده به خیابان فلسطین، پلاک 36
تماس با مهمانپذیر کشاورز

خانه مسافر انار

مهمانخانه
سمنان، شاهرود، خیابان مدنی، نبش کوچه یازدهم، پلاک 149
تماس با خانه مسافر انار

آمل مازندران

مهمانخانه
تهران، منطقه 12، محله پامنار، امیرکبیر، کوچه امین دربار، پلاک 14
تماس با آمل مازندران

ریاحی نو

مهمانخانه
تهران، منطقه 11، محله راه آهن، م. راه آهن، ضلع جنوبی پارک امیریه، پاساژ دریانی، پلاک 6
تماس با ریاحی نو

کارون

مهمانخانه
تهران، منطقه 12، محله پامنار، ناصرخسرو، کوچه نقیب السادات، پلاک 4
تماس با کارون

صداقت

مهمانخانه
تهران، منطقه 11، محله راه آهن، شوش، نرسیده به میدان راه آهن، پلاک 1281
تماس با صداقت

فرد محمدی

مهمانخانه
تهران، منطقه 11، محله راه آهن، شوش، نرسیده به میدان راه آهن، پلاک 727
تماس با فرد محمدی

تابش

مهمانخانه
تهران، منطقه 12، محله پامنار، ناصرخسرو، کوچه حاج نایب، پلاک 24
تماس با تابش

بنفشه

مهمانخانه
تهران، منطقه 11، محله راه آهن، م. راه آهن، روبروی پارک امیریه (کودک)، پلاک 1
تماس با بنفشه

امید

مهمانخانه
تهران، منطقه 11، محله راه آهن، شوش، پاساژ دریانی، واحد 18
تماس با امید

کاروانسرای صفوی امین آباد

مهمانخانه، اقامتگاه سنتی، رستوران سنتی، قهوه خانه، شربت خانه

کاروانسرای صفوی امین اباد با قدمتی بیش از 400سال تنها کاروانسرای بازسازی شده هشت ضلعی ایران با اقامتی در اتاقهای شاه نشین و خان نشین و اتاقهای طاق چشم...

اصفهان، شهرضا ، جاده اصفهان شیراز، بعد از شهرضا، روستای امین آباد بین دو محور اصلی
تماس با کاروانسرای صفوی امین آباد
تهران، منطقه 12، محله پامنار، میدان امام خمینی، خیابان صوراسرافیل، بعد از خیابان ناصرخسرو، پلاک 5
تماس با مسافرخانه گیلان تور نو

سوییت ویلای برادران شریف

مهمانخانه، اسکان مسافر

اسکان مسافر

کاج

مهمانخانه
تهران، منطقه 12، محله پامنار، م. امام خمینی، خیابان همایون، پلاک 13
تماس با کاج

شیراز

مهمانخانه
تهران، منطقه 12، محله فردوسی ، فردوسی، نرسیده به میدان امام خمینی، پلاک 4
تماس با شیراز

بنفشه نو

مهمانخانه
تهران، منطقه 11، محله راه آهن، م. راه آهن، ضلع جنوبی پارک امیریه، پاساژ دریانی، واحد 41
تماس با بنفشه نو

صدریه

مهمانخانه، هتل، کلینیک طب سوزنی، میهمانسرا، سفره خانه سنتی
تهران، منطقه 15، خاوران، خیابان قنطار، خیابان نورمهدی، کوچه اقدامی ریا، پلاک 34
تماس با صدریه

شاه خراسان

مهمانخانه
تهران، منطقه 12، محله سنگلج، 15 خرداد، کوچه عدالتخواه، پلاک 6
تماس با شاه خراسان

شهرزاد

مهمانخانه
تهران، منطقه 12، محله بهارستان، ملت، نرسیده به خیابان اکباتان، پلاک 50
تماس با شهرزاد