تهران، منطقه 11، محله راه آهن، م. راه آهن، ضلع جنوبی پارک امیریه، پاساژ دریانی، واحد 41

تهران، منطقه 15، محله طیب، خاوران، نرسیده به میدان خراسان، پلاک 1036

تهران، منطقه 6، محله ولیعصر، ولی عصر، خیابان ولدی، پلاک 40

گیلان، لاهیجان، بلوار امام رضا، نبش گلستان 47

تهران، منطقه 12، محله فردوسی ، فردوسی، نرسیده به میدان امام خمینی، پلاک 4

مشاهده نتایج بیشتر

تهران، منطقه 11، محله راه آهن، شوش، پاساژ دریانی، واحد 18

مشاهده نتایج بیشتر

تهران، منطقه 12، محله پامنار، امیرکبیر، خیابان بهناز، کوچه کتانه، پلاک 14

تهران، منطقه 12، محله پامنار، ناصرخسرو، کوچه خدابنده لو، پلاک 41

تهران، منطقه 12، محله پامنار، ناصرخسرو، کوچه نقیب السادات، پلاک 4

تهران، منطقه 11، محله راه آهن، م. راه آهن، روبروی پارک امیریه (کودک)، پلاک 1

تهران، منطقه 12، محله پامنار، میدان امام خمینی، خیابان صوراسرافیل، بعد از خیابان ناصرخسرو، پلاک 5

تهران، منطقه 11، محله راه آهن، شوش، نرسیده به میدان راه آهن، پلاک 727

تهران، منطقه 12، محله پامنار، ناصرخسرو، کوچه حاج نایب، پلاک 24

سمنان، شاهرود، خیابان مدنی، نبش کوچه یازدهم، پلاک 149

مهمانپذیر کشاورز

0 (0 نظر)

مهمانپذیر کشاورز در ابتدای بلوار کشاورز شهر تهران بنا شده است. این مهمانپذیر در سال 1340 ساخته شده و در سال 1394 مورد بازسازی قرار گرفته است. این هتل ...

تهران، منطقه 6، محله وصال شیرازی، میدان ولی عصر، نرسیده به بلوار کشاورز، نرسیده به خیابان فلسطین، پلاک 36

تهران، منطقه 12، محله سنگلج، 15 خرداد، کوچه عدالتخواه، پلاک 6

تهران، منطقه 12، محله پامنار، م. امام خمینی، خیابان همایون، پلاک 13

تهران، منطقه 12، محله بهارستان، ملت، نرسیده به خیابان اکباتان، پلاک 50

تهران، منطقه 12، محله پامنار، امیرکبیر، کوچه امین دربار، پلاک 14

تهران، منطقه 11، محله قلمستان، قزوین، بعد از چهارراه ملک، پلاک 180

تهران، منطقه 12، محله بهارستان، خیابان ملت، کوچه تابان، پلاک 1

تهران، منطقه 11، محله راه آهن، شوش، نرسیده به میدان راه آهن، پلاک 695

تهران، منطقه 11، محله راه آهن، م. راه آهن، ضلع جنوبی پارک امیریه، پاساژ دریانی، پلاک 6

تهران، منطقه 11، محله راه آهن، شوش، نرسیده به میدان راه آهن، پلاک 1281

تهران، منطقه 15، خاوران، خیابان قنطار، خیابان نورمهدی، کوچه اقدامی ریا، پلاک 34