منطقه 7 مخابرات

منطقه مخابراتی
تهران، منطقه 8، محله مدائن، جانبازان (گلبرگ) شرقی، نبش خیابان برادران مصطفوی (لادن)
تماس با منطقه 7 مخابرات
تهران، منطقه 3، محله کاووسیه، خیابان ولی عصر، بالاتر از خیابان میرداماد، خیابان پیروز، خیابان یزدان پناه، پلاک 58
تماس با اداره کل مخابرات منطقه 2

منطقه 3 مخابرات

منطقه مخابراتی
تهران، منطقه 13، محله نیروی هوایی، پیروزی، سه راه سلیمانیه، خیابان بیمارستان فجر، پلاک 2
تماس با منطقه 3 مخابرات

منطقه 6 مخابرات

منطقه مخابراتی
تهران، منطقه 11، محله انقلاب، نوفل لوشاتو، روبروی کلینیک حیدری، پلاک 85
تماس با منطقه 6 مخابرات

منطقه 4 مخابرات

منطقه مخابراتی
تهران، منطقه 5، محله شهر زیبا، بزرگراه کاشانی، نرسیده به شهر زیبا، ضلع شمالی پارک کودک
تماس با منطقه 4 مخابرات

منطقه 5 مخابرات

منطقه مخابراتی
تهران، منطقه 12، محله سنگلج، 15 خرداد، روبروی شعبه 21 تامین اجتماعی
تماس با منطقه 5 مخابرات

منطقه 8 مخابرات

منطقه مخابراتی
تهران، منطقه 7، محله امجدیه، طالقانی، نرسیده به بهار، روبروی بیمارستان 502 ارتش
تماس با منطقه 8 مخابرات