مشاوره فرهنگی و هنری در منطقه 3

  • در منطقه 3

خانه هنرمندان بختیاری

مشاوره فرهنگی و هنری ، موسیقی بختیاری ، اجرای برنامه اقوام ایرانی ، اجرای رقص محلی

تهران، منطقه 3، م ونک، بازار ونک، ط. دوم، واحد 204