شرکت سپاهان رنگدانه (مستربچ)

eyJFbnRpdHlJZCI6NTc4NzYxLCJBZHZJZCI6NjI0MjYwfQ== دکتر حامد زمانی -آندوسکوپی کولونسکوپی ،فیبرو اسکن

عالی رنگ (تولید مستربچ)

5.0 (1 نظر)

مستربچ ایرکو

شرکت ایران مستربچ

رنگدانه یزد (مستربچ)

شرکت پارس مستربچ - کارخانه

شرکت آریا مستربچ

شمس مستربچ

شرکت مستربچ ملکوتی (رنگدانه)

انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند ایران

کربی پلیمر (مستربچ ایرکو)

مستر بچ سانکو

مستربچ وردین

شرکت پارس مستربچ - دفتر مرکزی

مستربچ شهیدی (آریا مستر بچ)

کاسپین بسپار آسیا

پلاستو ایران

شرکت بهسا پلیمر پارس - دفتر مرکزی

شرکت سپهر پلاستیک پدیده

گروه بسپار شیمی سپیدان

شرکت تولیدی پارس نوین

5.0 (1 نظر)

توسعه صنایع رضا - کارخانه

شرکت مهام پلیمر پرگاس

معین

شرکت آریا پلیمر پیشگام

دسته بندی مشاغل
منو