مرکز بسیج در محله آشتیانی

  • در محله آشتیانی

تهران، منطقه 13، محله آشتیانی، تهرانپارس، ترمینال شرق