مراکز معاینه فنی خودرو در منطقه 5

  • در منطقه 5

تهران، منطقه 5، محله شاهین، بزرگراه آبشناسان (ایرانپارس)، تقاطع شاهین شمالی

تهران، منطقه 5، بزرگراه همت، جنت آباد، خ. کبیر زاده غربی( ویژه اتوبوسهای شرکت واحد )

تهران، منطقه 5، پایانه غرب، پشت جایگاه سوخت جدید، مجتمع تعمیر گاهی