مراکز معاینه فنی خودرو در شهر ری

  • در شهر ری

تهران، ری، باقرشهر، کمربندی دوم تهران، 2 کیلومتر به سمت ورامین

تهران، ری، جاده قدیم قم تهران، بعد از کهریزک، ابتدای 60 متری شورآباد، روبروی آتش نشانی

مرکز معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین

مراکز معاینه فنی خودرو

تهران، ری، حسن آباد، جاده قدیم تهران قم، کیلومتر 2، نرسیده به پلیس راه حسن آباد