بهترین متخصص مغز و اعصاب در مشهد

دکتر فرشته صداقت

متخصص مغز و اعصاب ، اعصاب ، روان ، فراموشی ، پارکینسون ، تحریک الکتریکی مغز ، افسردگی ، حافظه ، الزایمر

مشهد، کوهسنگی 6، ساختمان پزشکان نیکان، ط. اول

دکتر مجتبی کاهانی

متخصص مغز و اعصاب ، نوار مغز ، نوار عصب و عضله ، مغز ، اعصاب

مشهد، احمدآباد، محتشمی، ساختمان سینوهه، ط. اول

دکتر کاظم غفاری

متخصص مغز و اعصاب ، بیماری های کودکان

مشهد، آزادشهر، امامت ‌36

دکتر مجتبی اسدی

متخصص مغز و اعصاب

مشهد، احمدآباد، پرستار 1، ساختمان عارف 2، پ. 9

دکتر بهزاد پورمختاری

متخصص مغز و اعصاب

مشهد، احمدآباد، محتشمی 4، ساختمان پزشکان سلامت، ط. دوم

دکتر سارا اسعدی

متخصص مغز و اعصاب

مشهد، بلوار معلم، بین معلم هشتم و دهم، ساختمان پزشکان برج آبشار، ط. نهم

دکتر سمیرا امین زاده

متخصص مغز و اعصاب ، نوار مغز ، نوار عصب و عضله

مشهد، احمد آباد، قائم، نبش قائم ۱۸، ساختمان مغز و اعصاب شرق ایران، ط. اول

دکتر علی حسین خواه

متخصص مغز و اعصاب

مشهد، احمدآباد، نبش عارف ۱، ساختمان پزشکان آزاده، ط. سوم

دکتر مجتبی کاهانی

متخصص مغز و اعصاب

مشهد، احمدآباد، خ. محتشمی، ساختمان سینوهه، ط. اول، واحد 4

دکتر رضا دانشورکاخکی

متخصص جراحی مغز و اعصاب ، مغز و اعصاب ، اعصاب و روان

مشهد، رضاشهر، خ. خاقانی 28، پ. 40

دکتر علی اصغر ابراهیمی

متخصص جراحی مغز و اعصاب ، مغز و اعصاب ، اعصاب و روان

مشهد، احمدآباد، بهشت 1، پ. 9

دکتر ابوالحسن پیش نماز

متخصص جراحی مغز و اعصاب ، مغز و اعصاب ، اعصاب و روان

مشهد، ضد، دهم ‌مهتاب‌

دکتر احمد صفایی یزدی

متخصص جراحی مغز و اعصاب ، مغز و اعصاب ، اعصاب و روان

مشهد، احمدآباد

دکتر ادریس علی خواه

متخصص جراحی مغز و اعصاب ، مغز و اعصاب ، اعصاب و روان

دکتر بهرام بهرامی

متخصص جراحی مغز و اعصاب ، مغز و اعصاب ، اعصاب و روان

مشهد، دانشگاه 13، ساختمان 999

دکتر بهرام بهرامی مطلق

متخصص جراحی مغز و اعصاب ، مغز و اعصاب ، اعصاب و روان

مشهد، دانشگاه، ساختمان شماره 999

دکتر بهرام مطلق

متخصص جراحی مغز و اعصاب ، مغز و اعصاب ، اعصاب و روان

مشهد، دانشگاه

دکتر جلیل مختاری

متخصص جراحی مغز و اعصاب ، مغز و اعصاب ، اعصاب و روان

مشهد، مدرس، بالای داروخانه رضا

دکتر جواد آخوندیان

متخصص جراحی مغز و اعصاب ، مغز و اعصاب ، اعصاب و روان

مشهد، احمدآباد

دکتر جواد آخوندیان یزد

متخصص جراحی مغز و اعصاب ، مغز و اعصاب ، اعصاب و روان

مشهد، احمدآباد

دکتر حبیب اله نعمتی کریموی

متخصص جراحی مغز و اعصاب ، مغز و اعصاب ، اعصاب و روان

مشهد، ابن سینا، ساختمان پزشکان

دکتر حسن کریمی

متخصص جراحی مغز و اعصاب ، مغز و اعصاب ، اعصاب و روان

مشهد، احمدآباد، ابوذر

دکتر حسین حسن آبادی

متخصص جراحی مغز و اعصاب ، مغز و اعصاب ، اعصاب و روان

مشهد، دکترا، بیمارستان امام رضا، خ. ابن سینا

دکتر حسین صالحیار

متخصص جراحی مغز و اعصاب ، مغز و اعصاب ، اعصاب و روان

مشهد، احمدآباد، کابومسلم‌

دکتر حمید طوفانی

متخصص جراحی مغز و اعصاب ، مغز و اعصاب ، اعصاب و روان

مشهد، احمدآباد، محتشمی