بهترین متخصص جراحی عمومی در شهر مشهد

دکتر سیدحسین رضویان

متخصص جراحی عمومی ، جراحی زیبایی و ترمیمی ، جراحی سرپایی

مشهد، بلوار سجاد، بین چهارراه خیام و چهارراه گلریز، ساختمان نگین 1، ط. چهارم، واحد 16

دکتر ابوالقاسم باقر زاده

متخصص جراحی عمومی ، فوق تخصص جراحی پلاستیک ، سوختگی ، ترمیمی

مشهد، سه راه راهنمایی، ساختمان میلاد

دکتر پرویز عامریون

متخصص جراحی عمومی ، فوق تخصص جراحی پلاستیک

مشهد، کوهسنگی، م. الندشت

دکتر رضا باقری

متخصص جراحی عمومی ، فوق تخصص جراحی قفسه سینه

مشهد، کوهسنگی، م. الندشت

دکتر سیدضااله حقی

متخصص جراحی عمومی ، فوق تخصص جراحی قفسه سینه

مشهد، کوهسنگی، م. الندشت

دکتر علی صدری زاده

متخصص جراحی عمومی ، فوق تخصص جراحی قفسه سینه

مشهد، کوهسنگی، م. الندشت

دکتر محمد حسن آموزگار

متخصص جراحی عمومی

مشهد، احمدآباد، خیابان بهشت، بهشت‌ 1

دکتر محمد علی گرایی

متخصص جراحی عمومی ، فوق تخصص جراحی پلاستیک

مشهد، احمدآباد، خ. محتشمی

دکتر نسرین سالاری

متخصص جراحی عمومی ، فوق تخصص جراحی پلاستیک

مشهد، کوهسنگی، م. الندشت

دکتر ابراهیم صیاد پور زنجانی

متخصص جراحی عمومی

مشهد، احمدآباد، ساختمان‌ آینه‌ چی

دکتر احمد اصفهانی زاده

متخصص جراحی عمومی

مشهد، احمدآباد، بهشت

دکتر احمد شاه فرهت

متخصص جراحی عمومی

مشهد، پرستار، خ. پرستار 1، شماره 20

دکتر احمد فرزاد

متخصص جراحی عمومی

مشهد، احمدآباد، ساختمان ‌آینه ‌چی

دکتر ایرج جنگی

متخصص جراحی عمومی

مشهد، احمدآباد، پرستار

دکتر بهروز ثابتی

متخصص جراحی عمومی

مشهد، طبرسی، چهار راه برق

دکتر بهروز هوشمند

متخصص جراحی عمومی

دکتر بهمن مترجم

متخصص جراحی عمومی

مشهد، احمدآباد، نبش ‌ابونصر

دکتر پرویز ریوفیان

متخصص جراحی عمومی

مشهد، احمدآباد، خ‌. محتشمی

دکتر پرویز عامریون

متخصص جراحی عمومی

مشهد، احمدآباد، محتشمی

دکتر جعفر فلاطونی

متخصص جراحی عمومی

مشهد، م. ‌توحید

دکتر حسن راوری

متخصص جراحی عمومی

دکتر حسین شباهنگ

متخصص جراحی عمومی

مشهد، احمدآباد، خ.‌ عارف‌ 5

دکتر حسین معمار

متخصص جراحی عمومی

مشهد، احمدآباد

دکتر حفیظ اله بصیر

متخصص جراحی عمومی

مشهد، احمدآباد، ساختمان ‌سهندزری

دکتر خسرو آروند

متخصص جراحی عمومی

مشهد، پاسداران