مارکر

مارکر

تراشکاری فلزات

تهران، منطقه 12، محله آبشار، ری، خ. آبشار، پ. 213

پینت بال دوئل

مارکر ، پینت بال ، دوئل ، لیگ پینت بال ، فیلد بازی پینت بال ، باشگاه فرهنگی ورزشی

تهران، منطقه 15، محله ابوذر، بزگراه امام علی، خروجی محلاتی شرق، خیابان ده حقی، نبش میدان مالک اشتر