لباس پزشکی در طرح ترافیک و زوج و فرد اصفهان

  • در طرح ترافیک و زوج و فرد اصفهان

پوشاک طب سپاهان

لباس پزشکی ، فروش تجهیزات پزشکی ، تولید لباسهای بیمارستانی ، توزیع عمده لباس بیمار

گروه تولیدی پوشاک طب سپاهان پوشاک طب سپاهان تولید و عرضه کننده پارچه و البسه بیمارستانی و بیمار انواع محصولات البسه پرسنلی شامل: (روپوش و شلوار پزشکی ...

طرح ترافیک و زوج و فرد اصفهان، فلسطین، ساختمان نوید، ط. سوم