قطعات پودری در منطقه 7

  • در منطقه 7

تهران، منطقه 7، محله باغ صبا - سهروردی، بهارشیراز، نرسیده به خیابان شریعتی، پ. 5

ایران

قطعات پودری ، پودر معدنی و صنعتی

تهران، منطقه 7، سهروردی شمالی، نرسیده به خیابان بهشتی (عباس آباد)، ک. باسقی، پ. 2