قطعات پودری در شهر دلیجان

  • در شهر دلیجان

مرکزی، دلیجان، شهرک صنعتی دلیجان

آذین پودر دلیجان

قطعات پودری

مرکزی، دلیجان، شهرک صنعتی دلیجان، بهارستان 2، خ. بهار 6

نوین صنعت تواش

قطعات پودری

مرکزی، دلیجان، شهرک صنعتی دلیجان، بلوار اصلی، بالاتر از فرش پردیسان، جنب پروفیل ستاره