قطعات پودری در شهر تبریز

  • در شهر تبریز

ژودر آذر

قطعات پودری

کارخانه سهند

قطعات پودری ، پودر معدنی و صنعتی

تبریز، جاده تبریز مرند، کیلومتر 6، جنب انبار مخابرات