دکتر حمیدرضا صفایی

فوق تخصص کلیه کودکان، متخصص کودکان
تهران، منطقه 14، محله پرستار، خیابان پیروزی، خیابان پرستار، میدان 13 آبان، پلاک 20
تماس با دکتر حمیدرضا صفایی

دکتر حسین امیرزرگر

فوق تخصص کلیه کودکان، متخصص کودکان
تهران، منطقه 6، محله جمالزاده، خیابان آزادی، خیابان قریب، جنب بیمارستان امام خمینی
تماس با دکتر حسین امیرزرگر

دکتر پویا حکمت

فوق تخصص کلیه کودکان، متخصص کودکان
تهران، منطقه 6، محله جمالزاده، خیابان آزادی، خیابان قریب، جنب بیمارستان امام خمینی
تماس با دکتر پویا حکمت

دکتر حمیدرضا بادلی

فوق تخصص کلیه کودکان، متخصص کودکان

دکتر نکیسا هومن

فوق تخصص کلیه کودکان، متخصص کودکان
تهران، منطقه 3، محله زرگنده، خیابان دستگردی (ظفر)، بیمارستان کودکان علی اصغر
تماس با دکتر نکیسا هومن

دکتر مستانه مقتدری

فوق تخصص کلیه کودکان، متخصص کودکان
تهران، منطقه 6، محله جمالزاده، خیابان آزادی، خیابان قریب، جنب بیمارستان امام خمینی
تماس با دکتر مستانه مقتدری

دکتر زهرا پورنصیری

فوق تخصص کلیه کودکان، متخصص کودکان
تهران، منطقه 6، خیابان بهشتی (عباس آباد)، بعد از متروی سهروردی، خیابان کاووسی فر، کوچه آریا وطنی، پلاک 19، واحد 402
تماس با دکتر زهرا پورنصیری

دکتر فهیمه عسکریان

فوق تخصص کلیه کودکان، متخصص کودکان
تهران، منطقه 6، محله جمالزاده، خیابان آزادی، خیابان قریب، جنب بیمارستان امام خمینی
تماس با دکتر فهیمه عسکریان

دکتر فاطمه بیرق دار

فوق تخصص کلیه کودکان، متخصص کودکان
تهران، منطقه 3، محله ونک، خیابان ملاصدرا، نبش خیابان شیخ بهایی، بیمارستان بقیه اله
تماس با دکتر فاطمه بیرق دار

دکتر احمد شجری

فوق تخصص کلیه کودکان، متخصص کودکان

دکتر مجتبی فاضل

فوق تخصص کلیه کودکان، متخصص کودکان
تهران، منطقه 6، محله جمالزاده، بلوار کشاورزی، بیمارستان امام خمینی
تماس با دکتر مجتبی فاضل

دکتر رزیتا حسینی شمس آبادی

فوق تخصص کلیه کودکان، متخصص کودکان
تهران، منطقه 3، محله زرگنده، خیابان دستگردی (ظفر)، بیمارستان کودکان علی اصغر
تماس با دکتر رزیتا حسینی شمس آبادی

دکتر حمیدمحمد جعفری

فوق تخصص کلیه کودکان، متخصص کودکان، نفرولوزی کودکان، بیماری های اداری کودکان

دکتر بهناز بازرگانی

فوق تخصص کلیه کودکان، متخصص کودکان
تهران، منطقه 6، محله جمالزاده، خیابان آزادی، خیابان قریب، جنب بیمارستان امام خمینی
تماس با دکتر بهناز بازرگانی

دکتر سیدیوسف مجتهدی

فوق تخصص کلیه کودکان، متخصص کودکان
تهران، منطقه 7، محله شاهد، دماوند، روبروی پمپ بنزین، خیابان کیانی (ایستگاه قاسم آباد)
تماس با دکتر سیدیوسف مجتهدی

دکتر سعید مهاجری

فوق تخصص کلیه کودکان، متخصص کودکان

دکتر امیرحسن محبوبی

فوق تخصص کلیه کودکان، متخصص کودکان
تهران، منطقه 4، محله مهران، خیابان خواجه عبداله انصاری، نرسیده به خیابان عراقی، نبش کوچه هجدهم، پلاک 22
تماس با دکتر امیرحسن محبوبی

دکتر مسعوده سبزه چیان

فوق تخصص کلیه کودکان، متخصص کودکان
تهران، منطقه 3، محله ونک، خیابان ملاصدرا، نبش خیابان شیخ بهایی، بیمارستان بقیه اله
تماس با دکتر مسعوده سبزه چیان

دکتر آرش عباسی

فوق تخصص کلیه کودکان، متخصص کودکان
تهران، منطقه 6، محله جمالزاده، خیابان آزادی، خیابان قریب، جنب بیمارستان امام خمینی
تماس با دکتر آرش عباسی

دکتر عبدالمحمد کجباف زاده

فوق تخصص کلیه کودکان، متخصص کودکان
تهران، منطقه 6، محله جمالزاده، خیابان آزادی، خیابان قریب، جنب بیمارستان امام خمینی
تماس با دکتر عبدالمحمد کجباف زاده

دکتر شهنام عسگرپور

فوق تخصص کلیه کودکان، متخصص کودکان
اهواز، خیابان زیتون کارمندی، بلوار پاسداران، خیابان پرستار
تماس با دکتر شهنام عسگرپور

دکتر آذر نیک آور

فوق تخصص کلیه کودکان، متخصص کودکان
تهران، منطقه 3، محله زرگنده، خیابان دستگردی (ظفر)، بیمارستان کودکان علی اصغر
تماس با دکتر آذر نیک آور

دکتر نعمت اله عطایی - مطب آزادی

فوق تخصص کلیه کودکان، متخصص کودکان
تهران، منطقه 10، محله کارون، دامپزشکی، بین خیابان کارون و جیحون، پلاک 383
تماس با دکتر نعمت اله عطایی - مطب آزادی

دکتر سید محمد قهستانی

فوق تخصص کلیه کودکان، متخصص کودکان
تهران، منطقه 6، محله جمالزاده، خیابان آزادی، خیابان قریب، جنب بیمارستان امام خمینی
تماس با دکتر سید محمد قهستانی

خدمات و محصولات مرتبط با این جستجو: