بهترین فوق تخصص اینترونشنال کاردیولوژی در مشهد

دکتر جواد رضایی

فوق تخصص اینترونشنال کاردیولوژی ، متخصص قلب و عروق ، آنژیوپلاستی

مشهد، زیبا شهر 3

دکتر محسن جهرمی مقدم

فوق تخصص آنژیوپلاستی و والولوپلاستی ، متخصص قلب و عروق ، کاردیولوژی

مشهد، فلسطین 4، پ.4، ط. اول

دکتر ایرج ناظم

متخصص قلب و عروق ، کاردیولوژی ، آنژیوپلاستی

مشهد، چمران، خ. چمران 7، پ. 123

دکتر ابوالحسن فیض

متخصص قلب و عروق ، کاردیولوژی ، آنژیوپلاستی

مشهد، سلمان ‌فارسی

دکتر احمد حسینی

متخصص قلب و عروق ، کاردیولوژی ، آنژیوپلاستی

مشهد، دانشگاه 16، ساختمان ‌999

دکتر اسداله میرزایی

متخصص قلب و عروق ، کاردیولوژی ، آنژیوپلاستی

مشهد، دانشگاه‌ 16، جنب برک

دکتر اصغر حاتمی

متخصص قلب و عروق ، کاردیولوژی ، آنژیوپلاستی

مشهد، احمدآباد، محتشمی

دکتر اکبر رفیعی تبریزی

متخصص قلب و عروق ، کاردیولوژی ، آنژیوپلاستی

دکتر ایرج سلطان پور

متخصص قلب و عروق ، کاردیولوژی ، آنژیوپلاستی

مشهد، گلستان‌

دکتر بهروز روحانی

متخصص قلب و عروق ، کاردیولوژی ، آنژیوپلاستی

مشهد، ضد، میدان

دکتر جواد رادفر

متخصص قلب و عروق ، کاردیولوژی ، آنژیوپلاستی

مشهد، احمدآباد

دکتر جواد لطفی

متخصص قلب و عروق ، کاردیولوژی ، آنژیوپلاستی

مشهد، ‌احمد آباد، کابو مسلم‌

دکتر جواد منصوری

متخصص قلب و عروق ، کاردیولوژی ، آنژیوپلاستی

مشهد، م‌. شهدا، ساختمان ‌66

دکتر حبیب سالار

متخصص قلب و عروق ، کاردیولوژی ، آنژیوپلاستی

مشهد، بیمارستان امام رضا، بخش جراحی عروق

دکتر حسین سالاری

متخصص قلب و عروق ، کاردیولوژی ، آنژیوپلاستی

مشهد، بیمارستان امام رضا، بخش جراحی عروق

دکتر حسین نادمی

متخصص قلب و عروق ، کاردیولوژی ، آنژیوپلاستی

مشهد، احمدآباد، پرستار 3

دکتر حمید ولی زاده مقدم

متخصص قلب و عروق ، کاردیولوژی ، آنژیوپلاستی

دکتر زهرا جهان آرا

متخصص قلب و عروق ، کاردیولوژی ، آنژیوپلاستی

مشهد، سردادور، کارض ‌اقدس‌

دکتر سید احمد سررشته دار

متخصص قلب و عروق ، کاردیولوژی ، آنژیوپلاستی

مشهد، احمدآباد، خ‌. محتشمی

دکتر سید علی میلانی

متخصص قلب و عروق ، کاردیولوژی ، آنژیوپلاستی

مشهد، هاشمی نژاد

دکتر عباس علی رفیق دوست

متخصص قلب و عروق ، کاردیولوژی ، آنژیوپلاستی

مشهد، دانشگاه‌ 16

دکتر علی اصغر بلوریان

متخصص قلب و عروق ، کاردیولوژی ، آنژیوپلاستی

مشهد، احمدآباد، خ. ‌عارف‌

دکتر علی اصغر دادگر

متخصص قلب و عروق ، کاردیولوژی ، آنژیوپلاستی

مشهد، احمدآباد، کلاهدوز 8

دکتر علی حاجی زاده

متخصص قلب و عروق ، کاردیولوژی ، آنژیوپلاستی

دکتر علی ربانی زاده

متخصص قلب و عروق ، کاردیولوژی ، آنژیوپلاستی

مشهد، فلکه احمدآباد، بلوار کلاهدور، نبش کلاهدوز 12، ساختمان پزشکان آرمان، ط. اول