فروش پارچه در محله هرندی

پرده سرای وزیرپور

فروش پارچه ، فروش و نصب پرده ، منسوجات ، لوازم پرده

تهران، منطقه 12، محله هرندی، مولوی، خ. صاحب جمع، خ. اردستانی، پاساژ روحی، طبقه همکف، راهروی دوم شرقی، واحد 1138

ترمه سرای متروقیچی

فروش پارچه ، پارچه مخمل ، منسوجات

تهران، منطقه 12، محله هرندی، میدان مولوی، خیابان رئیس عبدالهی، پاساژ روحی، پلاک 1429

آذری

فروش پارچه ، منسوجات

تهران، منطقه 12، محله هرندی، 15 خرداد، بازار بزرگ، چهارسوق کوچک، بعد از سرای ملک اول، پ. 309

آرش (چادر)

فروش پارچه ، منسوجات

تهران، منطقه 12، محله هرندی، مولوی، خ. صاحب جمع، خ. اردستانی، ساختمان مولوی فاز 1، ط. زیرین، واحد 175

آرین

فروش پارچه ، منسوجات

تهران، منطقه 12، محله هرندی، مولوی، خ. صاحب جمع، خ. اردستانی، پاساژ روحی، ط. زیرین، واحد 119

آزادی

فروش پارچه ، منسوجات

تهران، منطقه 12، محله هرندی، چهارراه مولوی، خ. صاحب جمع، بازار امین السلطان، پ. 18

آس

فروش پارچه ، منسوجات

تهران، منطقه 12، محله هرندی، مولوی، خ. صاحب جمع، خ. اردستانی، پاساژ روحی، ط. زیر همکف، راهروی اصلی، واحد 82

آیلار

فروش پارچه ، منسوجات

تهران، منطقه 12، محله هرندی، مولوی، خ. صاحب جمع، خ. اردستانی، پاساژ روحی، ط. زیر همکف، راهروی دوم غربی، واحد 65

آیلین

فروش پارچه ، منسوجات

تهران، منطقه 12، محله هرندی، مولوی، خ. صاحب جمع، خ. اردستانی، پاساژ روحی، ط. زیرزمین، راهرو اصلی، واحد 630

ابریشم

فروش پارچه ، منسوجات

تهران، منطقه 12، محله هرندی، مولوی، خ. صاحب جمع، خ. اردستانی، پاساژ روحی، طبقه همکف، راهروی اصلی، واحد 245

اسدیان

فروش پارچه ، منسوجات

تهران، منطقه 12، محله هرندی، مولوی، خ. صاحب جمع، خ. اردستانی، پاساژ روحی، طبقه همکف، راهروی اصلی، واحد 1259

اسماعیلی

فروش پارچه ، منسوجات

تهران، منطقه 12، محله هرندی، مولوی، خ. صاحب جمع، خ. اردستانی، پاساژ روحی، ط. زیرین، واحد 101

اطلس

فروش پارچه ، منسوجات

تهران، منطقه 12، محله هرندی، مولوی، خ. صاحب جمع، خ. اردستانی، پاساژ روحی، ط. زیر همکف، راهروی دوم غربی، واحد 450

الحجرات

فروش پارچه ، منسوجات

تهران، منطقه 12، محله هرندی، چهارراه مولوی، مجتمع تجاری مولوی، ط. زیرهمکف، راهرو 3 شرقی، پ. 513

الزهرا (چادر)

فروش پارچه ، منسوجات

تهران، منطقه 12، محله هرندی، مولوی، خ. صاحب جمع، خ. اردستانی، پاساژ روحی، طبقه همکف، راهروی دوم شرقی، واحد 164

الگانت

فروش پارچه ، منسوجات

تهران، منطقه 12، محله هرندی، مولوی، خ. صاحب جمع، خ. اردستانی، پاساژ روحی، طبقه همکف، راهروی سوم شرقی، واحد 1181

الهام

فروش پارچه ، منسوجات

تهران، منطقه 12، محله هرندی، مولوی، خ. صاحب جمع، خ. اردستانی، پاساژ روحی، طبقه همکف، راهروی دوم شرقی، واحد 1162

امپراطور

فروش پارچه ، منسوجات

تهران، منطقه 12، محله هرندی، مولوی، خ. صاحب جمع، خ. اردستانی، پاساژ روحی، ط. زیرین، واحد 192

امیر

فروش پارچه ، منسوجات

تهران، منطقه 12، محله هرندی، مولوی، خ. صاحب جمع، خ. اردستانی، پاساژ روحی، ط. زیرین، راهروی دوم غربی، واحد 62

امیر

فروش پارچه ، منسوجات

تهران، منطقه 12، محله هرندی، مولوی، خ. صاحب جمع، خ. اردستانی، پاساژ روحی، ط. زیرزمین، راهروی دوم غربی، واحد 185

امیر

فروش پارچه ، منسوجات

تهران، منطقه 12، محله هرندی، مولوی، خ. صاحب جمع، خ. اردستانی، پاساژ روحی، طبقه همکف، راهروی سوم شرقی، واحد 1165

امیر گنجی

فروش پارچه ، منسوجات

تهران، منطقه 12، محله هرندی، مولوی، خ. صاحب جمع، خ. اردستانی، پاساژ روحی، ط. همکف، واحد 172

ایلیا

فروش پارچه ، منسوجات

تهران، منطقه 12، محله هرندی، مولوی، خ. مادر، ایستگاه باغ فردوس، ک. آزاد، پ. 11

ایمان

فروش پارچه ، منسوجات

تهران، منطقه 12، محله هرندی، مولوی، خ. صاحب جمع، خ. اردستانی، پاساژ روحی، ط. زیرین، جنب واحد 1002

بابک

فروش پارچه ، منسوجات

تهران، منطقه 12، محله هرندی، مولوی، خ. صاحب جمع، خ. اردستانی، پاساژ روحی، ط. زیر همکف، راهروی اول شرقی، واحد 260