صنایع هواپیمایی در شهر ری

  • در شهر ری

کارخانه هوافضایی درنا

صنایع هواپیمایی ، ساخت هواپیما ، قطعات هواپیما ، تجهیزات هواپیما

تهران، ری، شمس آباد، شهرک صنعتی، بلوار مهستان، گلسرخ 15